ไนซ์ อินน์

จำนวนที่พัก 82 ห้อง, ราคา 400 - 500 บาท