โรงแรมสยาม

จำนวนที่พัก 36 ห้อง, ราคา 200 - 370 บาท