ริมจันทร์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 1,000 - 3,000 บาท