ธารทิพย์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 25 ห้อง, ราคา 300 - 400 บาท