ปราสาท ฮาวเชาว์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 750 บาท