ปาล์ม อินน์

จำนวนที่พัก 50 ห้อง, ราคา 225 - 600 บาท