มิตรไพศาล

จำนวนที่พัก 16 ห้อง, ราคา 150 - 200 บาท