โรงแรม

โรงแรม

กระท่อมลุงทิน

จำนวน 6 ห้อง

กระท่อมล้อเกวียน

จำนวน 9 ห้อง ราคา 250-350 บาท

กระท่อมหาดเล็ก

จำนวน 16 ห้อง ราคา 300-600 บาท

กระท่อมหิน นันทภัค รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 1,200 - 2,500 บาท

กระท่อมเจ้าพระยา รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 900 - 1,500 บาท

กระบี่ ซีวิว รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 22 ห้อง, ราคา 1,000 - 4,600 บาท

กระบี่ รอยัล

จำนวนที่พัก 58 ห้อง, ราคา 1,000 บาท

กระบี่ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 100 ห้อง, ราคา 2,000 - 14,000 บาท

กระบี่ เมาน์เท่น วิว รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 46 ห้อง, ราคา 650 - 1,000 บาท

กระบี่ ไทย วิลเลจ

จำนวนที่พัก 120 ห้อง, ราคา 6,600 - 9,900 บาท

กระบี่นพรัตน์ รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 22 ห้อง, ราคา 800 - 2,000 บาท

กระบี่รอยัล

800 - 1,000 บาท/วัน จำนวน 58 ห้อง