โรงแรม

โรงแรม

กระบี่รอยัล

58 ห้อง

กระบี่รอยัล

58 ห้อง

กระบี่เมอริไทม์

2,500 บาท/วัน

กระบี่เมอรี่ไทม์

221 ห้อง

กระบี่เมอรี่ไทม์

221 ห้อง

กระเหรี่ยง เกสทเฮ้าส์

กระโจมทราย

จำนวน 10 ห้อง , ราคา 180 บาท

กรีน ปาร์ค

จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 150 - 700 บาท

กรีน พาร์ค รีสอร์ท

จำนวนที่พัก 140 ห้อง, ราคา 700 - 1,400 บาท

กรีน ลอดจ์

จำนวน 24 ห้อง ราคา 300-400 บาท

กรีน เวิลด์ พาเลซ

จำนวนที่พัก 92 ห้อง, ราคา 590 - 2,800 บาท

กรีน โฮเต็ล

จำนวนที่พัก 60 ห้อง, ราคา 600 - 1,000 บาท