.กุนเชียงเจ๊ดา (Jeda)

.กุนเชียงเจ๊ดา (Jeda)

.กุนเชียงเจ๊ดา (Jeda)

ติดต่อ : คุณสุชาดา ลวิตรังสิมา

โทร : 0 4431 1482, 08 1660 5350

โทรสาร : 0 4431 6630

อีเมล : jedalavit@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/jeda

ข้อมูลทั่วไป

กุนเชียงเจ๊ดา พิกัด GPS : 14.703064, 101.412652
Jeda Kun Chiang : 538, 540, 542 Mitraphap Rd., Pakchong Sub-District, Pakchong District, Nakhon Ratchasima 30130, Thailand. Contact : Charat Lavitrangsima Tel. (66)44 311482, +6681 660 5350
Fax. (66)44 316630, (66)44 311230

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

กุนเชียงเจ๊ดา

แผนที่

สินค้าโอทอป