เกษรินดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

เกษรินดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

เกษรินดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน

พิกัด GPS : 13.927683, 100.667873

ติดต่อ : คุณเกษริน เทียมทัน

โทร : 061-4164588, 064-9340684

อีเมล : saran.nuea@bumail.net

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/ketsarinflower

ข้อมูลทั่วไป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน