Success Story สู่ความสำเร็จไทยตำบลดอทคอม

ไทยตำบลดอทคอม ได้ดำเนินการเปิดใช้มาตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2543 จากการริเริ่มที่ทำข้อมูล 20 ตำบลแรกด้วยความยากลำบาก และด้วยความอุตสาหะ

และโดยความร่วมมือจากหน่วยงานที่ได้เล็งเห็นประโยชน์อันแท้จริงที่ชาวบ้าน กลุ่มอาชีพทั่วประเทศจะได้รับ ทำให้ไทยตำบลดอทคอมได้เป็นที่รู้จัก และยอมรับกันถึงคุณประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยเฉพาะสินค้าที่กลุ่มอาชีพต่างๆผลิตขึ้น ให้เป็นที่รู้จัก และก่อให้เกิดการซื้อ-ขาย กันมากขึ้น เป็นผลให้ กลุ่มอาชีพ มีโอกาส มีรายได้มากกว่าเดิม

จากการพัฒนาระบบ และเพิ่มข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว และรวมถึงการขยายขอบเขตให้ไทยตำบลดอทคอม ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ จะเห็นได้ว่า ได้มีการปรับปรุงเรื่องการใช้งาน ให้สะดวก รวดเร็วขึ้น จึงทำให้มีจำนวน page views สูงขึ้นถึง5,828 ในวันที่ 16 มกราคม 2546 และโดยทั่วไป ประมาณวันละกว่า 5,000 จากสถิติการเข้าชม หรือเข้ามาอ่านข้อมูลในไทยตำบลดอทคอม (โดย NedStad) ในระยะแรกๆ มีคนเข้ามาดูไม่มาก แต่หลังจากที่ได้พัฒนาระบบเพิ่ม ปรับปรุง และเพิ่มข้อมูลอยู่ตลอดเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านไป ทำให้มีคนสนใจเข้ามาดูมากขึ้น ประมาณ 2,000 page views ต่อวันในกลางปี 2545 และหลังจากที่ได้ออกบูชในงานมหกรรมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ เมื่อเดือน พฤษภาคม 2545ก็ได้มีคนเข้ามาดูมากขึ้นเป็น 3,000 page viewsต่อวัน และเพิ่มเป็น 4,400 ในปลายปี 2545 เรามีความภาคภูมิใจ ที่ไทยตำบลดอทคอมได้ประสบความสำเร็จ ในระดับหนึ่งแล้ว ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้ :

1) จำนวนผู้เข้ามาใช้งานสูงขึ้นกว่า 5,000 page views ต่อวัน เป็นเครื่องแสดงว่าเป็นที่นิยม และในจำนวนนี้มาจากต่างประเทศ ประมาณ 20% 2) จำนวนผู้เข้ามาใช้งาน จะสูงกว่านี้มาก ถ้าทาง อบต.ต่างๆเข้ามาใช้งานด้วย จาก 7,000 อบต.ถ้าเข้ามาวันละ 4,000 อบต.ก็จะเพิ่ม Hit Rate อีกเป็นจำนวนมาก และเมื่อเราได้ทำการเพิ่มข้อมูลทางด้านการเกษตรหรือมีการใช้งานมาจาก สหกรณ์, เกษตรตำบล ก็จะมี Page Views สูงขึ้นอีก 3) ประมาณไม่เกินกลางปี 2546 เมื่อได้ทำการเชื่อมโยงระบบจากไทยตำบล ไปยังธุรกิจส่งออกที่เข้าโครงการE-Commerce แบบ Business to Business (B2B) ของกรมส่งเสริมการส่งออก 6,000 แห่ง ก็จะมีผู้ใช้งานจากต่างประเทศ เข้ามาที่ไทยตำบลมากยิ่งขึ้น 4) จากการที่จะมีผู้เข้ามาใช้งานมากยิ่งๆขึ้น จะทำให้โอกาส ในการขายสินค้าในทุกระดับ เพิ่มสูงขึ้น ไทยตำบลจะเป็น Portal Site ที่มีคนเข้ามาค้นหาข้อมูลจากทั่วโลก 5) จากการสอบถามกลุ่มอาชีพต่างๆเกี่ยวกับไทยตำบลดอทคอม กลุ่มอาชีพรู้จักมาก และรู้ดีถึงประโยชน์ที่จะได้รับ หากมีสินค้าเข้ามาเผยแพร่ในไทยตำบลดอทคอม บางกลุ่มอาชีพ มีลูกค้า 80% มาจากไทยตำบลดอทคอม ุ6) ไทยตำบลดอทคอม ได้ช่วยให้เกิดอาชีพต่างๆมากขึ้น และช่วยให้เกิดการส่งออกสินค้าที่มาจากตำบลต่างๆเช่น การที่มีเอกชนที่มีทุน เข้ามาค้นหาสินค้าที่น่าสนใจจากตำบล แล้วพัฒนารูปแบบ บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและดำเนินการส่งออก บางกลุ่มอาชีพ เพิ่มสมาชิกทำการผลิตให้บริษัทส่งออก นอกเหนือจากการทำตามปกติ ผู้ที่รับซื้อสินค้าไปส่งออก หลายรายได้จัดตั้งเป็นบริษัท ทำธุรกิจแบบ SME 7) ไทยตำบลดอทคอม ช่วยให้เกิดระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ ในระดับตำบล ในระดับกลุ่มอาชีพ ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ ก็ยังดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงเป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนในตำบล เริ่มสนใจในระบบไอทีมากยิ่งขึ้น 8) แต่เดิมมา ข้าราชการในท้องถิ่น มักจะไม่ค่อยสนใจคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับการใช้ คอมพิวเตอร์มีราคาแพง และถ้ามี ก็จะใช้ทำงานประจำ เช่น Word, Excel และการต่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตมีจำนวนน้อยมาก เมื่อมีการกระตุ้นให้ทำข้อมูลต่างๆ เช่นข้อมูลตำบล ข้อมูลสินค้า จึงทำให้เกิดพัฒนาการใหม่ในข้าราชการท้องถิ่น ที่สนใจในเรื่องอินเทอร์เน็ต สนใจในการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย สนใจในการถ่ายภาพเป็นต้น ซึ่งการกระตุ้นนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการใช้ไอทีเป็นอย่างมาก และไทยตำบลดอทคอม ได้มีบทบาทสำคัญในเรื่องดังกล่าวด้วย 9) ในด้านความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ ไทยตำบลดอทคอม ได้ช่วยให้กลุ่มอาชีพจำนวนมาก มีรายได้มากขึ้นซึ่งหลายๆกลุ่มได้กลายเป็นผู้ผลิต เพื่อก่อให้เกิดการส่งออกไปแล้ว ประมาณการ ที่ทำขึ้นคร่าวๆ คาดว่ากลุ่มอาชีพทั่วประเทศ จะมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิม ปีละ 250 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเผยแพร่สินค้าให้โดยไทยตำบลดอทคอม