กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และแปรรูป (Matika)

 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และแปรรูป (Matika)

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และแปรรูป (Matika)

ติดต่อ : คุณปิติมา เพ็ชรรัตน์

โทร : 02 9796116, 08 6396 5821

อีเมล : pitima44@gmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/matika

ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และแปรรูป พิกัด GPS : 13.977925, 100.594088
Matika Exclusive Ltd.,Part : 145/64 Moo 1, Tambon Ban Klang, Amphur Muang, Pathumthani 12000,
Contact : Pitima Petcharat Tel : +6681 903 5637, +6686 396 5821, Fax : (66) 2 9795504

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ดอกไม้ประดิษฐ์และแปรรูป

แผนที่

สินค้าโอทอป