ร้านน้องนะโม พรมแฟนซี (Namo Carpet)

ร้านน้องนะโม พรมแฟนซี (Namo Carpet)

ร้านน้องนะโม พรมแฟนซี (Namo Carpet)

ติดต่อ :

โทร : 080-2234286, 054-543088

อีเมล : namocarpet@gmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/namocarpet
www.namocarpet.com

Line ID : 0897823962

ข้อมูลทั่วไป

พรมเช็ดเท้าแฟนซี ร้านน้องนะโม ทำมาจากผ้าสำลี ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เย็บรวมกันเป็นลวดลายต่างๆ ซึ่งมีกลุ่มแม่บ้านรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ช่วยกันเย็บ มีหลากหลายรูปแบบละหลายขนาด

สินค้าโอทอป