ร้านน้องนะโม พรมแฟนซี (Namo Carpet)

ร้านน้องนะโม พรมแฟนซี (Namo Carpet)

ร้านน้องนะโม พรมแฟนซี (Namo Carpet)

ติดต่อ :

โทร :

ข้อมูลทั่วไป

พรมเช็ดเท้าแฟนซี ร้านน้องนะโม ทำมาจากผ้าสำลี ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เย็บรวมกันเป็นลวดลายต่างๆ ซึ่งมีกลุ่มแม่บ้านรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชน ช่วยกันเย็บ มีหลากหลายรูปแบบละหลายขนาด