งานโอทอปมิดเยียร์ 2558

ระหว่างวันที่ 25 - 31 พ.ค. 2558 ณ อาคารอิมแพค Hall 3 - 8 อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี OTOP Midyear 2015 Fair, Impact Halls 3 - 8, May 25 - 31, 2015

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน :
เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าโอทอปภูมิปัญญาไทย