ลงโฆษณา โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท กับไทยตำบล

Advertising Hotel, Resort, Guest House with Thaitambon.com

เชิญลงโฆษณา โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ กับไทยตำบลดอทคอม


ไทยตำบลดอทคอมเปิดบริการให้ผู้ที่สนใจ สามารถส่งข้อมูลโรงแรม/ที่พัก มาเข้าในระบบฐานข้อมูลของ
ไทยตำบลฯได้ (ชื่อ และที่อยู่) และสำหรับผู้ที่ลงโฆษณา ท่านจะมีข้อมูลและรูปภาพลงในหน้าโฆษณา
หรือมีแผนที่ Google แสดงพิกัด ตำแหน่งของโรงแรม ที่พัก ของท่านทำให้สะดวกในการเดินทางมาก
(ดูตัวอย่าง หน้าโฆษณาข้างบนนี้)


การค้นหาข้อมูลโรงแรม ที่พัก
1) เข้าไปที่หน้าแรกของไทยตำบล คลิกที่หัวข้อ โรงแรม ที่พัก (คอลัมน์ทางด้านซ้ายของจอ)จะปรากฎ
รายชื่อโรงแรมทั้งหมด และสามารถเลือกหาโรงแรม เป็น ภาค และรายจังหวัด หรือ ใส่คำค้นชื่อโรงแรมได้
หมายเหตุ : โรงแรมที่ลงโฆษณากับไทยตำบล จะได้แสดงรายชื่อและรูปภาพขึ้นมาก่อนเพื่อให้เห็นได้โดยง่าย
ทั้งการเข้าไปดูในภาพรวมทั้งหมด และในรายจังหวด


2) สามารถหารายชื่อโรงแรมเป็นรายตำบลได้ โดยเข้าไปที่หน้าแรกของไทยตำบล คลิกที่ ข้อมูลตำบล
(ด้านบนของจอ) เลือก จังหวัด --> อำเภอ --> ตำบล ที่ต้องการ ซึ่งในหน้าข้อมูลตำบล จะมีรายการ
โรงแรม ที่พัก ของตำบลนั้นอยู่ด้วย


อัตราค่าบริการลงโฆษณา โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ (ราคาพิเศษ)
ค่าบริการรายปี ปีละ 1,000 บาท บวก VAT 70 บาท รวม 1,070 บาท (ออกใบรับเงินให้)


ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่
คุณ อริยา โทร. 081 8481199 อีเมล ariyakaw@gmail.com
หรือ อีเมล somkiet@cscoms.com

การแสดงชื่อและข้อมูลของโรงแรมที่ลงโฆษณากับไทยตำบลฯ