การจัดทำข้อมูลและสินค้าโอทอปมาใหม่ - จังหวัดนครปฐม

New OTOP Products from Nakhonpathom Province - 2015

ทีมงานไทยตำบลดอทคอม โดยความร่วมมือจากกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม จัดทำข้อมูลและถ่ายภาพผลิตภัณฑ์โอทอป ณ ศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 มีผู้ผลิต / ผู้ประกอบการโอทอป นำสินค้ามารวม 67 ราย ถ่ายภาพสินค้าได้ 950 ภาพ และมีสมัครสมาชิกอีคอมเมิร์ซ 4 ราย


สินค้าโอทอปมาใหม่ คลิกที่นี่
สมาชิก e-Commerce ใหม่ จำนวน 4 ราย
วิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม www.thaitambon.com/maechuy
ปราณิสา (Herb for Hair) www.thaitambon.com/herbforhair
ขนมเปี๊ยะอบเทียน สุภาวดี www.thaitambon.com/supawadi
รมณลูกชิ้นหมู www.thaitambon.com/ramonporkball