งาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2559

กำหนดจัดงาน 12 - 20 ส.ค. และมีพิธีเปิดงานวันเสาร์ที่ 13 ส.ค. 2559 เวลา 15.00 น.

กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ภายใต้แนวคิด "UNSEEN ผ้าไทย สีสันแพรพรรณแห่ง ASEAN" วันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2559 ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ภายใต้แนวคิด "UNSEEN ผ้าไทย สีสันแพรพรรณแห่ง ASEAN" วันที่ 12 - 20 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 21.00 น. ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทย โดยกล่าวว่า เป็นการจัดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ครั้งที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา ทั้งยังประชาสัมพันธ์ผลงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โดยภายในงาน ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิศิลปาชีพฯ และผลิตภัณฑ์โอทอปจากทั่วประเทศกว่า 2,500 บูธ มาจัดจำหน่ายให้ประชาชนเลือกซื้อ โดยแบ่งออกเป็น โซน OTOP Next / โซน OTOP Health&Spa / โซน OTOP ชวนชิม, ฮาลาล และโซน OTOP ดาวรุ่ง นอกจากนี้ ยังมีโซนเฉพาะผู้ประกอบการที่สามารถออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะมีป้ายติดตามบูธให้ผู้ซื้อรับทราบ ทั้งนี้ การซื้อสินค้าต้องรวมกันไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท คาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท และยังมีโอกาสเพิ่มช่้องทางทางการตลาดมากขึ้น