ข่าว กิจกรรม

ข่าว กิจกรรม

Image

งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP Fairs)

งานสินค้าโอทอปและข่าวการจัดงาน (OTOP Fairs & Programs)

Image

วิธีสั่งซื้อสินค้าโอทอป ออนไลน์ (e-Commerce) .. (25/8/58)

การสั่งซื้อสินค้าโอทอป ออนไลน์ (e-Commerce)

Image

การค้นหาข้อมูลสินค้าแบบพิเศษ (21/8/58)

ค้นหาข้อมูลสินค้าโอทอปได้อย่างละเอียด (Special Search)

Image

ติดต่อเกี่ยวกับ OTOP ที่ Call Center จังหวัดต่างๆ

หมายเลขโทรศัพท์ ของ Call Center กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดต่างๆ สำหรับผู้ที่ติดต่อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไม่ได้ และสอบถามเรื่องการจัดงานโอทอป จะจัดที่ไหน เมื่อไร