หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านหนองหล่ม จังหวัดมุกดาหาร (2554)

รอยยิ้ม สายน้ำ วัฒนธรรมสองฝั่งโขง มีที่นี่
บ้านหนองหล่ม มุกดาหาร
บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะการท่องเที่ยววิถีผู้ไทย และสายน้ำ วัฒนธรรมสองฝั่งโขง บรรพบุรุษบ้านหนองหล่มดั้งเดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองวังอ่างคำ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อมาเกิดความแห้งแล้ง ผู้คนจึงได้อพยพมาจนพบหนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งหนองน้ำใหญ่แห่งนี้ มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำไหลตลอดปี อีกทั้งสภาพโดยรอบเต็มไปด้วยป่าไม้ พืชพันธุ์ธัญญาหาร มีที่ดินเหมาะแก่การทำนา ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จึงได้ตกลงตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้หนองน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ เรียกชื่อว่า “ห้วยหนองหล่ม” และตั้งชื่อหมู่บ้านตามแหล่งน้ำที่อาศัยว่า “บ้านหนองหล่ม” จนกระทั่งปัจจุบัน

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

บ้านหนองหล่ม เป็นหมู่บ้านที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง มีทัศนียภาพริมฝั่งโขงที่สวยงาม สามารถล่องเรือชม ทัศนียภาพสองฝั่งโขง อีกทั้งชมการเกษตรบนเกาะแก่ง กลางแม่น้ำโขง ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวบ้านพร้อมต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันดีตามวิถีผู้ไทยที่อบอุ่น และมีวิทยากรชุมชนที่พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนริมฝั่งโขง และนำชมกิจกรรมต่างๆการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งโขง ชมเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ส่วนภาคกลางคืน พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารพาแลง ชมลำผญา ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และยามรุ่งเช้า
ร่วมทำบุญตักบาตรรับบรรยากาศริมโขง รวมถึงการเที่ยวชม หรือปีนเขา ณ แหล่งท่องเที่ยวภูผาเทิบ

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ผ้าห่มทอมือ
- ข้าวกล้อง
- ตะกร้าพลาสติก
- เสื้อเย็บมือ

แหล่งท่องเที่ยว

- ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
- ไหว้พระพุทธรูปที่เก่าแก่อายุ 1,200 ปี

ประเพณี วัฒนธรรม

- การแสดงลำผญา และการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เช่น พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับประทานอาหารพาแลง

สิ่งอำนวยความสะดวก

- ที่พักแบบโฮมสเตย์
- รถโดยสารและเรือบริการนำเที่ยว
- จุดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

ผู้ประสานงาน

- นายผิน ยืนยง กำนันตำบลโพธิ์ไทร โทร. 08-0162-1036
- นายแสวง ยืนยง สารวัตรกำนัน โทร.08-1075-9861

การเดินทาง

สามารถเดินทางจาก กทม.ได้โดยรถโดยสารประจำทาง/รถปรับอากาศ
กรุงเทพฯ-มุกดาหาร และต่อรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ถึงบ้านหนองหล่ม ระยะทาง 22 กิโลเมตร

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2554 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย