หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านดอน จังหวัดเชียงใหม่ (2556)

เที่ยวสนุกที่บ้านดอน
เชียงใหม่ มีได้ทั้ง 365 วัน
บ้านดอน หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดอยผ้าห่มปกดอยสูงอันดับสองของประเทศไทย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากนี้
บ้านดอน ยังเป็นหมู่บ้านวิถีชีวิตเกษตรกรรมแห่งขุนเขา มีสายลมหนาวตลอดทั้งปี มีความงามมากมายให้สัมผัส ไม่ว่าทัศนียภาพบนยอดเขาสูงได้ 360 องศา เส้นทาง เดินป่าศึกษาธรรมชาติดอยผ้าห่มปก เส้นทางการบินของนก (Fly Way) 1 ใน 8 ของโลกหรือจะแช่ตัวกับน้ำพุร้อนจากธรรมชาติ พร้อมกันนี้ ยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อีก 2 หมู่บ้าน คือ บ้านยาง ตำบลแม่งอน

บ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น เรียกได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำริ ที่มีธรรมชาติ
งดงามโรแมนติก ปลอดภัยพร้อมพรั่งกับการเข้ามาเรียนรู้เพื่อสร้างความสุขของคนไทยได้จากโครงการพระราชดำริ
บ้านดอน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวแห่งนี้ จึงมาได้ทั้ง 365 วัน

ผลิตภัณฑ์เด่น

- ไม้กวาดดอกหญ้า OTOP 4 ดาว
- ผลิตภัณฑ์น้ำพริก
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเจียวกู่หลาน
- ผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าแผ่น
- ผลิตภัณฑ์สบู่ครีมอาบน้ำโลชั่นบำรุง ผิวจากน้ำแร่

แหล่งท่องเที่ยว

- โป่งน้ำร้อนธรรมชาติ ดอยผ้าห่มปก
- เส้น ทางท่องเที่ยวหมู่บ้านท่องเที่ยวตามแนวพระราชดำริ
- เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติดอยผ้าห่มปก
- ชมเส้นทางการบินของนก (Fly Way) 1 ใน 8 ของโลก

ประเพณี วัฒนธรรม

- ประเพณีการบริหารจัดการน้ำระบบแก่เหมืองฝาย

สิ่งอำนวยความสะดวก

- บ้านพัก ห้องพัก
- การบริการที่หลากหลายเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

ผู้ประสานงาน

นายภาคิน พันธุพิน ประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวบ้านดอน
โทร. 08-9850-4182

การเดินทาง

จาก กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร หรือรถส่วนตัว ถึงตัวเมืองเชียงใหม่ และมี
รถเช่า หรือรถโดยสารประจำทางสะดวกจนถึงบ้านดอน รวมระยะทาง 850 กิโลเมตร ทุกวัน

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2556 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย