หมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว

บ้านบากชุม จังหวัดอุบลราชธานี (2556)

ตามคนบากชุม เมืองอุบลฯ
ดำน้ำเก็บไม้ ทำเป็นฟอร์นิเจอร์ ขึ้นชื่อ
บ้านบากชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เหตุที่ได้ชื่อว่า บ้านบากชุมก็เพราะว่าสมัยนั้นมีต้นแคนทรายหรือต้นบากจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านบากชุม” ปัจจุบันชาวบ้านบากชุมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำขายเป็นหลัก รายได้หลักมาจากการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ ที่มีลวดลาย เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือลาย “แมงมาลี” และลาย “ฉีกน้ำ”
นอกจากนั้น ยังมีสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์จากเศษไม้ นำมาทำของชำร่วยหลากหลายชนิดมาจำหน่าย เช่น ถ้วยกาแฟ แก้วไม้ พวงกุญแจ ที่วางโทรศัพท์ แกะสลักเป็น ตัวสัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ

ความงามแห่งอัตลักษณ์ชุมชน

ด้วยทำเลที่ตั้งของบ้านบากชุม ติดกับเขื่อนสิรินธร ทำให้มีจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามมากมายทั้งที่บ้านบากชุม และเครือข่ายบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับด่านชายแดนสากลช่องเม็ก-วังเต่า สปป.ลาว ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าและการท่องเที่ยวสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาวตอนใต้ บ้านบากชุมนับเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตของชุมชนเป็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะภูมิปัญญาหาปลา และหาไม้ใต้น้ำ โดยในการหาปลา ผู้ที่ดำน้ำจะใช้หน้ากากที่สอดสายยางส่งลม จากเครื่องปั๊มลมส่งลงไปในน้ำใช้หายใจ เพื่อยิงปลาด้วยปืนหนังสติ๊ก หรือหาไม้และเลื่อยไม้ใต้น้ำ สามารถอยู่ได้นานเป็นชั่วโมง ส่วนการตัดไม้ จะดำลงไปครั้งละ 2 คน เลื่อยจนขาดผูกไว้กับแพ แล้วนำมาเข้าฝั่งผ่าแบ่งชิ้นส่วนมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ ชุดรับแขก
เครื่องใช้ไม้สอยและประดับบ้านเรือนขายต่อไป

ผลิตภัณฑ์เด่น

- เฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ ที่มีลวดลาย เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด นับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่นและมีความงดงามของหมู่บ้านแห่งนี้ ลวดลายของไม้ใต้น้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำบ้านบากชุม ประกอบด้วย
หนึ่ง ไม้ลายฉีกน้ำ : เป็นร่องลึกยาวๆหลายร่องพันรอบเป็นเกลียวตั้งแต่โคนถึงปลายต้น เนื่องจากผิวไม้ถูกน้ำกัดเซาะเป็นเวลานาน ลวดลายธรรมชาติสวยงามอีกแบบหนึ่ง
สอง ไม้ลายแมงมาลี : เกิดจากแมลงชนิดหนึ่งเรียก “แมงมาลี” ดำลงไปไข่ที่ตอไม้ใต้น้ำ ตัวอ่อนเจาะกินผิวไม้เป็นรอยบุ๋มสีดำรอบลำต้น กว้าง 1-3 ซม. เป็นลวดลายแปลกตา พอโตเต็มวัย ก็จะขึ้นจากน้ำเป็นแมลงต่อไป

แหล่งท่องเที่ยว

- ชมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ : รูปทรงตามธรรมชาติลวดลายสวยงาม
- ชมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพต่างๆ : ผลิตภัณฑ์จากปลา ได้แก่ แจ่วบอง ปลาส้ม ปลาขาวกรอบแดดเดียว กล้วยฉาบ กล้วยเบรคแตก กระเป๋าถัก
- ศูนยเรียนรู้ภูมิปัญญาไม้ใต้น้ำ : นำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาอาชีพของชุมชนบ้านบากชุม
- เรือท่องเที่ยว OTOP : จุผู้โดยสารได้ 30-50 คน ล่องเรือ ทานอาหาร ชมวิวทิวทัศน์
ที่สวยงาม เล่นน้ำใสๆ เย็นสบาย
- แพตัดไม้ใต้น้ำ : ชมการสาธิตดำน้ำยิงปลา และตัดไม้ ที่อยู่ ใต้น้ำลึกได้นานนับชั่วโมง
- บ้านปลา : โดยชุมชนได้กำหนดเขตให้เป็นที่อยู่ของปลา ใช้ตอไม้ทิ้งลงในน้ำให้ปลาอาศัย
- สวนยางพารา : เป็นแหล่งเรียนรู้สาธิตการทำสวนยางพารา ทั้งกรีดและรีดเป็นแผ่นยาง
- คนเอาถ่าน : นำเศษไม้ที่ไม่ใช้แล้วมาใส่เตาเผาเป็นถ่านด้วยกรรมวิธีแบบโบราณและประยุกต์
นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เครือข่ายกับบ้านบากชุมในบริเวณใกล้เคียง เช่น วัดป่าโพธิญาณ มีศาลาปฏิบัติธรรมอยู่บนน้ำด้านล่างมีปลาต่างๆ อาศัยอยู่ให้ชมเขื่อนสิรินธร แหล่งผลิตไฟฟ้า มีร้านอาหาร สนามกอล์ฟ และบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว พัทยาน้อยมีแพทานอาหาร เล่นน้ำ กระชังปลานิล มีให้ชมและนำมาทานได้ ที่บ้านดอนกลาง แหลมสวรรค์ เรียงแถวใต้ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบชีววิถี บ้านโนนจิก ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

- เรือท่องเที่ยว สำหรับพานักท่องเที่ยวไปยังจุดชมวิวต่างๆ บริเวณเขื่อนสิรินธร
- บ้านพักโฮมสเตย์สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ 60 คน
- มัคคุเทศก์น้อย ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของบ้านบากชุม แก่นักท่องเที่ยว

ผู้ประสานงาน

นายช่วน จันทร์สมาน กำนันตำบลโนนก่อ โทร. 084-392-1492 หรือ 088-118-9744
นายพงศธร จันทร์สมาน ผู้ประสานงานด้านการท่องเที่ยว โทร.080-799-2816
นายประยูร พูลศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร.083-128-7050
WEB SITE : http://www.bakchom.com
E-MAIL : bakchum@hotmail.c

การเดินทาง

มาถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยเครื่องบิน 1 ชม. รถไฟ 10 ชม.รถโดยสารประจำทาง รถยนต์ส่วนตัว ระยะทาง 629 กม.
จากจังหวัดอุบลราชธานี ผ่าน อำเภอพิบูลมังสาหาร 45 กม. อำเภอสิรินธร 25 กม. ช่องเม็ก 20 กม. ถึงบ้านบากชุม 12 กม.

แผนที่


คัดเลือก ปี พ.ศ. 2556 ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย