กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล (Sampatuan Celadon)

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล (Sampatuan Celadon)

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล (Sampatuan Celadon)

ผลิตภัณฑ์ศิลาดล

ติดต่อ : คุณพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี

โทร : 08-9413-1250, 0-3433-9643, 089 6669646 โทรสาร 034 3399173, 034 339643

อีเมล : p_clayart@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/ponglak

ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล พิกัด GPS : 13.817317, 100.190682
Sampatuan Celadon : 114 Moo 4, Sampatuan Sub-District, Nakhon Chai Si District, Nakhon Pathom 73120 Contact : Ponglak Suwanmalee Tel : +6634 339 173, Mobile +6689 4131 250 Fax : 6634 339 173, 6634 339 643

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

10 คน

การจัดการ

เริ่มต้นจากความชอบและสนใจในงานปั้นมาตั้งแต่เด็ก ๆ เมื่อโตขึ้นได้ไปรับจ้างตามโรงงานเซรามิคต่าง ๆ จำนวนมากกว่า 10 แห่ง ต่อจากนั้นจึงได้คิดตั้งโรงงานเป็นของตนเอง โดยใช้จุดเด่นจากโรงงานที่ได้ไปรับจ้างมาประยุกต์ใช้กับโรงงานของตน แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จึงได้คิดที่จะสร้างโรงงานแห่งใหม่บนเนื้อที่ของตนเองในเขตอำเภอนครชัยศรี ตำบลสัมปทวน เนื่องจากอยู่ใกล้กับตลาด แหล่งวัตถุดิบ ลดค่าใช้จ่าย

แผนที่

สินค้าโอทอป