รายละเอียดสินค้าโอทอป

เข่งปลาทู(ขนาดกลาง)

เข่งปลาทู(ขนาดกลาง)

เป็นงานหัตถกรรมในครัวเรือนที่ทำจากไม้ไผ่ตง ประณีต คงทนใช้งานได้คุ้มค่า

  • ขนาด : 15.50 X 0.00 X 3.50 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :50.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มพัฒนาอาชีพจักสานเข่งปลาทูบ้านทนง

บ้านทนง หมู่ที่ 6 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

ติดต่อ : นายประเด็จ ระดมสุ

โทร : 044-530336,01-9676485

อีเมล: cddsurin@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 28 ม.ค. 2548

วัตถุดิบ

เข่งปลาทู(ขนาดกลาง)

สินค้าโอทอป กลุ่มพัฒนาอาชีพจักสานเข่งปลาทูบ้านทนง