รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย ได้แก่ ส้มแขก ดอกคำฝอย บัวบก เป็นต้น ซึ่งได้ผ่านการตรวจจากวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา และได้รับมาตรฐาน อย.

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอนุรักษ์สมุนไพรบ้านปาแล

115 หมู่ 1 บ้านปาแล ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

ติดต่อ : นางรอปียะ บาสารอ

โทร : 08-31691-675, 0-7322-2969

วันที่แก้ไข : 3 มี.ค. 2552

วัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอนุรักษ์สมุนไพรบ้านปาแล