รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมทอมือ

ผ้าไหมทอมือ

มีความสวยงาม แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เกิดมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านสั่งสมตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ เช่น โสร่งลายหางกระรอก ผ้าไหม 10 ตะกรอ ลายดอกจันทร์ ผ้าลายสาคู ผ้าลายฮัมปรม ผ้าพื้น เป็นต้น(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประทุน

21 หมู่ 4 บ้านประทุน ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110

ติดต่อ : คุณประกอบ จำปาทอง

โทร : 044 586060, 08 9585 4768

วันที่แก้ไข : 23 ก.พ. 2547

วัตถุดิบ

ผ้าไหมทอมือ

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประทุน