รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้าเล็ก-กลาง

ตะกร้าเล็ก-กลาง

เป็นการนำดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ชนิดต่าง เช่น ดอกกุหลาบ ดอกฟอเก็ตมีน็อต มาใส่ตะกร้าที่มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาให้เลือกตามความต้องการ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
45.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม

เลขที่ 11 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ติดต่อ : นางรัชนีภรณ์ คุปร

โทร : 043-382246,01-5743115

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

ตะกร้าเล็ก-กลาง

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม