รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อสำเร็จรูปผ้าพื้นเมือง

เสื้อสำเร็จรูปผ้าพื้นเมือง

ผ้าทอมือประดับด้วยลายปักด้วยมือ

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตเสื้อสำเร็จรูปผ้าพื้นเมือง

เลขที่ 81 หมู่ที่ 7 บ้านดง ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ติดต่อ :

โทร : (053) 771700

วันที่แก้ไข : 1 ส.ค. 2544

วัตถุดิบ

เสื้อสำเร็จรูปผ้าพื้นเมือง