รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำประปา โดยผ่านขั้นตอนการผลิต

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :960.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
30.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

เลขที่ 189 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

ติดต่อ : นางสังวาลย์ ทองพ

โทร : 055-448181

อีเมล: cduttaradit@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ