รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษ

ผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษ
  • รหัสสินค้า : 501107-C01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษ เป็นผักที่ปราศจากสารพิษเจือปน มีความปลอดภัยสูง สด สะอาด ถูกหลักอนามัย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

บ้านสหกรณ์ดำริ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

ติดต่อ : นายณรงค์ชัย ปาละโ

โทร :

วันที่แก้ไข : 7 พ.ค 2545

วัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษ