รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวกล้องหอมมะลิ

ข้าวกล้องหอมมะลิ
  • รหัสสินค้า : 530105-B01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

นำข้าวเปลือกมากะเทาะเปลือก

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา

218 คุ้งตะเภา หมู่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ติดต่อ : นางถวิล อยู่คร้าม

โทร : 081-6534874

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

ข้าวกล้องหอมมะลิ

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 4 ต.คุ้งตะเภา