รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระติบข้าวเหนียว

กระติบข้าวเหนียว

ผลิตภัณฑ์กระติบข้าวเหนียว ทำมาจากต้นกก มี 2 รูปแบบ คือ แบบธรรมดา เป็นทรงกลม หน้าตัด และแบบคนโท เป็นทรงรี ฝามีจุกสำหรับจับเปิด

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นกกบ้านเปือยน้อย

ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340

ติดต่อ : นางหล้า ประโคทัง

โทร : 043 494053 (พัฒนาชุมชน)

วันที่แก้ไข : 23 ม.ค. 2550

วัตถุดิบ

กระติบข้าวเหนียว