รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมข้าวเกรียบ

ขนมข้าวเกรียบ
  • รหัสสินค้า : 400504-A01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ได้แก่ ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบมันเทศ ข้าวเกรียบจากมะละกอ กรอบ อร่อย ถูกหลักอนามัย

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2546)
12.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปอาหาร

322 หมู่ที่1 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

ติดต่อ : นายสงบ ขุนจันทึก

โทร : 086-8137989, 043-213607

วันที่แก้ไข : 18 พ.ย 2546

วัตถุดิบ

ขนมข้าวเกรียบ

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปอาหาร