รายละเอียดสินค้าโอทอป

ใบแมงลัก

ใบแมงลัก
  • รหัสสินค้า : 400907-A02
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผลิตภัณฑ์ใบแมงลัก เป็นผักปลอดสารพิษ สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย มีจำหน่ายตลอดทุกฤดูกาล

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :1.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

334 หมู่ 1 บ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40270

ติดต่อ : นายสุวรรณ หงษ์ทอง

โทร : 043 252019 (นางสาวเยาวเรศ)

วันที่แก้ไข : 24 มิ.ย 2545

วัตถุดิบ

ใบแมงลัก

สินค้าโอทอป กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ