รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลานิล

ปลานิล

ผลผลิตจากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเลี้ยงปลานิลในกระชัง

บึงทุมทาน หมู่ 10 บ้านโคก ต.กุดธาตุ กิ่ง อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150

ติดต่อ : นายพุทธา อภัยนิจ

โทร : 043 217079 (พัฒนาชุมชนอำเภอ)

อีเมล: cdkhonkaen@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

ปลานิล