รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวจ้าวหอมมะลิ F105

ข้าวจ้าวหอมมะลิ F105
  • รหัสสินค้า : 402301-C02
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

นำข้าวเปลือกมาสีแปรรูปเป็นข้าวสาร

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน

หมู่ 15 บ้านหัวนาหม่อ ต.กุดธาตุ กิ่ง อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150

ติดต่อ : กลุ่มโรงสีข้าวชุม

โทร : 043 217079 (พัฒนาชุมชนอำเภอ)

อีเมล: cdkhonkaen@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

ข้าวจ้าวหอมมะลิ F105

สินค้าโอทอป กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน