รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมดอกจอก

ขนมดอกจอก
  • รหัสสินค้า : 400113-A01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอกสูตรใบเตย เป็นขนมไทย รสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย มีประโยชน์ต่อร่างกาย ใช้ทานเป็นอาหารว่าง

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :100.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
5.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านดอนหัน

157 หมู่ 1 บ้านดอนหัน ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260

ติดต่อ : นางสุวรรณี ดวงพิม

โทร : 043 262863

อีเมล: cddkhonkaen.@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 17 ต.ค. 2545

วัตถุดิบ

ขนมดอกจอก