รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าฝ้ายทอมือ

ผ้าฝ้ายทอมือ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากฝ้าย โดยการทอตามลวดลายต่าง ๆ ตามชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์

  • ขนาด : 200.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :200.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
150.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายบ้านคู

หมู่ที่ 1 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

ติดต่อ : นางบุญตา โคตรศร

โทร : 043-219094

อีเมล: cddkhonkaen.@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 0 543

วัตถุดิบ

ผ้าฝ้ายทอมือ