รายละเอียดสินค้าโอทอป

เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105

เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105
  • รหัสสินค้า : 401601-B03
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :25.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
300.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านเรือ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่ 1 บ้านเรือ ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150

ติดต่อ : นายสุนันท์ ช่างถม

โทร : 043 292010

อีเมล: cddkhonkaen@chaiyo.com

วันที่แก้ไข : 1 พ.ย 2545

วัตถุดิบ

เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105

สินค้าโอทอป กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลบ้านเรือ