รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำปลาแท้

น้ำปลาแท้
  • รหัสสินค้า : 401612-B01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำปลาแท้(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2546)
22.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านทำน้ำปลา

เลขที่ 90 หมู่ 5 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150

ติดต่อ : นางคำปน สงมา

โทร : 09 5329990

วันที่แก้ไข : 14 พ.ย 2546

วัตถุดิบ

น้ำปลาแท้