รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

มีความสวยงาม มีความปราณีตสูงในการผลิต ราคาไม่แพง(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2546)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านบ้านนาสีนวน

เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

ติดต่อ : นางสุพรรณ รูคำ

โทร : 09 9421073

วันที่แก้ไข : 20 พ.ย 2546

วัตถุดิบ

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว