รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

ไม่มีสารตกค้าง ไม่เป็นอันตราย ใช้สมุนไพรทั้งหมด(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
  • ระดับดาว : (ปี 2546)
20.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำยาล้างจานตำบลบ้านทุ่ม

เลขที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

ติดต่อ : นางวันทะนา บำรุงน

โทร : 06 8128096 , 06 8532039

วันที่แก้ไข : 21 พ.ย 2546

วัตถุดิบ

ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำยาล้างจานตำบลบ้านทุ่ม