รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทองม้วนปลาช่อน

ทองม้วนปลาช่อน
  • รหัสสินค้า : 160418-A001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทองม้วนปลาช่อน แพ็คถุง (T)

  • ขนาด : 14.00 X 14.00 X 30.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :200.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
  • มาตรฐานที่ได้รับ : 16-2-00745-2-0001
  • ระดับดาว : (ปี 2546)
25.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชัยบาดาล

49 หมู่ 3 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230

ติดต่อ : คุณจันทรา เกษไชย

โทร : 08 1821 9271

วันที่แก้ไข : 19 ส.ค. 2548

วัตถุดิบ

ทองม้วนปลาช่อน

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชัยบาดาล