รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทองม้วนสอดใส้ปลาช่อน

ทองม้วนสอดใส้ปลาช่อน
  • รหัสสินค้า : 160418-A201
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ทองม้วนสอดใส้ปลาช่อน(OTOP)

  • ขนาด : 11.00 X 11.00 X 7.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :185.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลพบุรี
35.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชัยบาดาล

49 หมู่ 3 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15230

ติดต่อ : คุณจันทรา เกษไชย

โทร : 08 1821 9271

วันที่แก้ไข : 25 พ.ย 2546

วัตถุดิบ

ทองม้วนสอดใส้ปลาช่อน

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านชัยบาดาล