รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกเผา

น้ำพริกเผา
  • รหัสสินค้า : 950401-A01
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกเผา(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีบ้านธารโต

178 หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

ติดต่อ : นางกรกมล เอียดจุ้

โทร : 073 297056 , 073 297065

อีเมล: cdd-yala@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 12 ธ.ค. 2546

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีบ้านธารโต