รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระเป๋าผักตบชวา

กระเป๋าผักตบชวา

1. ผลิตจากเส้นใยพืชธรรมชาติ คือ ผักตบชวา มีความปราณีต สวยงาม เหมาะสมกับการใช้งาน
2. ผลิตภัณฑ์ทำด้วยมือแรงงาน ทรัพยากรในท้องถิ่น เน้นเอกลักษณ์ลวดลายแบบไทย(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยนาท
  • ระดับดาว : (ปี 2546)
50.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จักสานผักตบชวาบ้านท่าทรายหมู่ 5

60/2 หมู่ 5 บ้านท่าทราย ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

ติดต่อ : คุณสำนวล ศึกษากิจ

โทร : 056 433581, 08 7844 6581

วันที่แก้ไข : 9 ธ.ค. 2546

วัตถุดิบ

กระเป๋าผักตบชวา

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จักสานผักตบชวาบ้านท่าทรายหมู่ 5