รายละเอียดสินค้าโอทอป

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 5 ชนิด

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 5 ชนิด
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 5 ชนิด
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 5 ชนิด
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 5 ชนิด

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 5 ชนิด รองเท้านารีเหลืองกระบี่,รองเท้านารีคางกบ, รองเท้านารีแพร์เรียนั่ม, รองเท้านารีลูกผสม, รองเท้านารีดีลีนาติอาย (OTOP)

  • ขนาด : 50.00 X 50.00 X 6.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
12000.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มดอกไม้จากดินญี่ปุ่น

316/1 ซ.เจริญกรุง 107 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

ติดต่อ : นางสาวสรัชญา มณีรุ่ง

โทร : 02 6885244

อีเมล: roug@thaimail.com

วันที่แก้ไข : 11 พ.ย 2553

วัตถุดิบ

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 5 ชนิด

สินค้าโอทอป กลุ่มดอกไม้จากดินญี่ปุ่น