รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกแมงดา

น้ำพริกแมงดา
น้ำพริกแมงดา
  • รหัสสินค้า : 400201-C001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกแมงดา(OTOP)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดขอนแก่น
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบัว

239 หมู่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270

ติดต่อ : นางสุวรรณา อนุสุเ

โทร : 043 377245

วันที่แก้ไข : 17 ก.ย. 2546

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองบัว