รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
  • รหัสสินค้า : 320308-CA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์(OTOP)(Coop)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสุรินทร์
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก จำกัด

26 หมู่ที่ 1 บ้านบัวโคก ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 33000

ติดต่อ : นายชาลี คำงาม

โทร : 08 9848 4762

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2550

วัตถุดิบ

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

สินค้าโอทอป กลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์บัวโคก จำกัด