รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขิด (ลายขอดาว)

ผ้าขิด (ลายขอดาว)
ผ้าขิด (ลายขอดาว)

ผ้าขิด ลายขอดาว (OTOP)

  • ขนาด : 600.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดชัยภูมิ
  • มผช. : 15/2546
  • ระดับดาว : (ปี 2547)
1400.00 บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา

12/1 หมู่ 11 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110

ติดต่อ : นางอำพร ขวัญมา

โทร : 06 2645717

วันที่แก้ไข : 31 ม.ค. 2548

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีทอผ้าขิดบ้านโนนเสลา